Volledig Bevoegd Verkeersregelaar

 

Iedere maand is er een opleiding tot Bevoegd Verkeersregelaar.
Zowel eigen personeel als externe kandidaten kunnen de opleiding volgen.
Het examen voor deze opleiding wordt afgenomen in aanwezigheid van een politieagent welke door de politieacademie gedelegeerd is.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-          Wet- en regelgeving;
-          Remafstand en reactiesnelheid;
-          Het geven van opdrachten aan verkeersdeelnemers (Verbaal en non-verbaal);
-          Omgaan met agressie;
-          Verkeersregels en verkeersborden;
-          Praktijkvoorbeelden;
-          Veiligheid en veiligheidskleding

De gehele cursus bestaat uit 1 theorie dag en 2 praktijkdagen. Zowel de theorie- als de praktijkmodule worden afgesloten met een examen.
Doorstroming naar de praktijkmodule kan pas als de kandidaat geslaagd is voor het theoretisch deel van de opleiding.

 

 

Telefoon: (0182) 36 20 08 Fax: (0182) 36 79 99 E-Mail: info@kd-verkeer.nl Postbus 56 2820 AB Stolwijk
Copyright © 2021 . Alle rechten voorbehouden.