Veilig werken langs de weg

 

Het certificaat voor: Wegenbouwers, stratenmakers, asfalteurs, grondwerkers, chauffeurs, wegenreinigers, kabelleggers, verkeersregelaars en personeel in de groenvoorziening.

Ook voor personeel dat regelmatig betrokken is bij het werken aan de weg, zoals monteurs, is deze opleiding zeer nuttig, omdat je bewust wordt van eigen veiligheid en die van anderen.

 

Het doel van deze opleiding is dat je je bewust wordt van de veiligheidsrisico’s en de afwegingen die dit met zich meebrengt. De opleiding is verplicht gesteld voor al het Bouw CAO-personeel in de aannemerij dat aan de weg werk en dat niet zelf de afzettingen plaats.

Sinds 1 januari 2001 dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van dit certificaat.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Wegbeheerders en wegtypen;

- Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid;

- Materialen;

- Veel voorkomende afzettingen op autosnelwegen en niet-autosnelwegen, binnen en buiten de bebouwde kom;

- Tips ter optimalisering van de veiligheid.

Aan het eind van de dag vindt een korte toets plaats. Na het behalenvan de toets ontvangen deelnemers het certificaat “Veilig werken langs de weg”, volgens artikel 48, lid 17 uit de CAO voor het bouwbedrijf. Het certificaat is 5 jaar geldig.

 

 

 

Veilig werken langs het spoor

 

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer voldoende kennis opgedaan om op praktische wijze om te gaan met de diverse veiligheidsaspecten die spelen bij werkzaamheden in de directe nabijheid van het spoor.

 

Deze opleiding is de praktische invulling van de theorie. De theoretische toets online beschikbaar bij ProRail.

 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Risico’s en maatregelen bij het werken op of langs het spoor;

- Aanrijdingsgevaar;

- Gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen;

- Uitvoeren van gerichte veiligheidsinstructies.

 

De duur van de opleiding omvat ongeveer 2 uur.

Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

 

 

Telefoon: (0182) 36 20 08 Fax: (0182) 36 79 99 E-Mail: info@kd-verkeer.nl Postbus 56 2820 AB Stolwijk
Copyright © 2021 . Alle rechten voorbehouden.